Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Niepruszewo, nad jeziorem Niepruszewskim w bliskiej okolicy Poznania.

Powierzchnia działki wynosi 1,5 ha, co pozwala na wybudowanie 18 lokali. Budżet projektu wynosi 12 350 000,00 PLN.

Wystąpiono o warunki zabudowy, po ich uzyskaniu wystąpimy o pozwolenie na budowę.

Po uzyskaniu WZ zaplanowano prace geodety oraz geologa (badania geotechniczne).
Zakładany start  budowy przypada na wrzesień 2022r.