Przejdź do treści

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomieZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Novum Group Sp. z o.o., Aleja Jana Chrystiana Szucha 8 lok. 1P (00-582) Warszawa, KRS:    jak ww. wskazane  , REGON:  jak. Ww wskazane    NIP:   jak ww. wskazane     , numer telefonu: DO USTALENIA, adres email: biuro@pfm-group.pl (mail do ustalenia również),ale wypadałoby pozmieniać na novum.


W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Novum Group Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Novum Group Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).


Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 2. Imię i nazwisko– przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
 3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;
 4. Numer telefonu – poprzez numer telefonu kontaktujemy się z Tobą.

  Komu przekazujemy Twoje dane?

  Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej (tu nasza stronka)  przekazujemy:
 1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej (nasza stronka) przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.


Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:


  1. prawo dostępu do treści swoich danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;Czy musisz podawać nam swoje dane:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz kontaktowy oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.


Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.